Search
Close this search box.

ימים של גאולה

בתי הקולנוע השכונתיים של חיפה - יורם כץ

קובץ סיפורי ילדות משכונת "גאולה" בחיפה של שנות החמישים והשישים.

ניתן להשיג את הספר ב"יודן ספרים",  חורב 16 חיפה

בעקבות הספר

סיור של "הליכות ג'יין" ב-2022, יצא בעקבות הספר אל הפינות הנסתרות, הבתים והסיפורים של שכונת "גאולה" בחיפה של שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. 

Jane Walks Haifa 2022 FB - Geula

המחבר על סיפרו

הסיפור שמאחורי הספר, מדוע נכתב, ומה לוקח איתו המחבר מן התקופה ההיא שלא תחזור.

ראיון עם אמיר גילת ב Haifa TV

מתוך הספר